عمران اطلس ایرانیان
مجتمع مسکونی کیان

شهرک رشدیه، یک شهرک مسکونی واقع در ناحیه شمال شرقی تبریز می‌باشد که به خاطر معماری مدرن و زیبایش مشهور شده‌ است. نام این شهرک از میرزا حسن رشدیه، پیشگام آموزش در ایران گرفته شده‌ است. پروژه کیان با کاربری مسکونی در شهرک رشدیه ۲، کاج جنوبی قرار دارد که تکمیل و بهره‌برداری گردیده است. مساحت این پروژه ۱/۴۵۰ مترمربع و زیربنای آن ۶/۱۹۰ مترمربع با ۳۰ واحد مسکونی می‌باشد.

شمال شرق شهر تبریز

عکس‌های این پروژه

logo-area