عمران اطلس ایرانیان
مجتمع رفاهی باغ جهان

مجتمع رفاهی باغ جهان با متراژ ۵۵/۰۰۰ متر مربع زمین و زیربنای ۱۳۲۰۴ مترمربع از پروژ‌ه‌های انجام شده توسط شرکت عمران اطلس می‌باشد.
پروژه مجتمع رفاهی باغ جهان واقع در شمال غرب تهران منطقه پونک و هم جوار بوستان نهج البلاغه می‌باشد.

شمال غرب شهر تهران

عکس‌های این پروژه

logo-area