عمران اطلس ایرانیان
پروژه مشارکتی اطلس خدامی (ونک)

پروژه اطلس ونک در منطقه سه تهران واقع در میدان ونک قراردارد. میدان ونک از مناطق قدیمی و معروف پایتخت است که بافت قدیمی خود را حفظ نموده و با توجه به قطب اداری بودن منطقه سه از اهمیت بالایی در حوزه اشتغال در سطح تهران می‌باشد. پروژه اطلس ونک با کاربری اداری-تجاری در خیابان خدامی بالاتر از میدان ونک در زمینی به مساحت ۱۹۲۹ متر مربع با زیربنای ۲۵۳۶۶ مترمربع در ۱۶ طبقه ۳۰ واحدی اداری، ۶۹ واحد تجاری و ۴۰۶ پارکنیگ در حال ساخت می‌باشد.

شمال شهر تهران

عکس‌های این پروژه

logo-area