برگزاری جلسات مراقبتی گواهینامه های ISO

برگزاری جلسات مراقبتی گواهینامه های ISO

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
برگزاری جلسات مراقبتی گواهینامه های ISO

ممیزی مراقبتی گواهینامه های سه استاندارد:

ISO9001:2015

ISO14001:2015

ISO45001:2018

روز سه شنبه به تاریخ 1399/11/28 توسط شرکت آرین توف پاسارگاد (نماینده شرکت TUV INTECERT آلمان) انجام شد.

با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت گواهی دهنده ، صلاحیت شرکت عمران اطلس ایرانیان جهت حفظ و ایجاد بهبود در الزامات سه استاندارد فوق الذکر برای یکسال دیگر تمدید گردید.
خبرنامه ایمیلی

برای اطلاع سریع‌تر و راحت‌تر از مناقصات، مزایدات و اخبار مهم شرکت عمران اطلس ایمیل خود را ثبت کنید